Внимание! вступает в силу с 01 января 2019г. ПЛЕМІННЕ ПОЛОЖЕННЯ Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»

ПЛЕМІННЕ ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнської громадської організації«Кінологічна Спілка України».

Вступає в силу 1 січня 2019 року.

Преамбула

Племінне положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі п.п. 2.1, 2.2 та 3.1 Статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – Статут КСУ), Статуту Міжнародної Кінологічної Федерації (далі за текстом – МКФ), Основних Положень МКФ, Міжнародних правил племінного розведення МКФ, Міжнародних племінних стратегій МКФ з метою забезпечення відбору здорових собак для їх використання у племінному розведенні, враховуючи збереження та закріплення їх породних якостей, а також з метою регламентації порядку видачі дозволів на в’язки, умов проведення в’язок та їх здійснення, а також оформлення племінної документації.
Це Положення відповідає вимогам Міжнародного племінного положення МКФ, доповнює його вимогами Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – КСУ) і є обов’язковим для дотримання усіма членами КСУ, осередками КСУ, Кінологічним Центром КСУ (далі за текстом – КЦ КСУ) та організаціями, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю.
Терміни, які використовуються у цьому Положенні:
МКФ – Міжнародна Кінологічна Федерація.
КСУ – Всеукраїнська громадська організація «Кінологічна Спілка України».
ГУ КСУ – Головне Управління КСУ.
БД КСУ – електронна версія Племінної Книги КСУ та Додатку до неї, знаходиться в офісі ГУ КСУ.

1. Загальні засади

1.1 Найвищим пріоритетом племінної діяльності в системі КСУ є здоров’я та благополуччя собак.
1.2. До племінного використання в системі КСУ допускаються фізично та клінічно здорові чистопородні собаки з яскраво вираженим породним типом, екстер’єрні якості, поведінка і темперамент яких відповідають стандарту своєї породи, та які мають родоводи КСУ, організацій-членів чи контрактних партнерів МКФ (АКС – Американський Кінологічний Клуб, США; КС – Англійський Кінологічний Клуб, Великобританія; СКС – Канадський Кінологічний Клуб, Канада), та які зареєстровані в Племінній Книзі чи Додатку до Племінної Книги країни-члена чи контрактного партнера МКФ.
1.3. Проекти змін та доповнень до цього Положення обговорюються та формулюються Племінною комісією КСУ, передаються на розгляд Президії КСУ, яка їх затверджує чи відхиляє.
1.4. Племінну роботу в КСУ контролюють: осередки КСУ, КЦ КСУ, організації, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, Племінна комісія КСУ.
1.5. Родоводи, метрики цуценят, племінні сертифікати, племінні карти сук, інші племінні документи єдиного зразку, затверджені КСУ, видаються тільки осередками КСУ, КЦ КСУ та організаціями, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, які зареєстровані як юридичні особи з правом ведення фінансової діяльності.
1.6. КСУ контролює використання племінних собак. Промислове та комерційне утримання та розведення собак не допускається.
1.7. Виняткові випадки, які пов’язані з відхиленням від вимог цього Положення, розглядаються Племінною комісією КСУ, яка приймає рішення щодо кожного окремого випадку.
Повноваження Племінної Комісії КСУ регулюються цим положенням та чинним Положенням про Племінну Комісії КСУ.

2. Допуск до племінного розведення

2.1. До участі у племінному розведенні в системі КСУ допускаються собаки, які:
– досягли фізіологічної зрілості;
– мають документи про походження (родоводи), визнані МКФ, зареєстровані та внесені до Племінної книги КСУ чи Додатку до Племінної книги КСУ (далі за текстом – Додатку до неї);
– мають дійсний на момент в’язки племінний сертифікат (сертифікат вважається дійсним протягом одного року з моменту його отримання або подовження).
2.1.1. У племінній роботі можна використовувати тільки здорових псів та сук з міцною нервовою системою, екстер’єрні якості яких повністю відповідають чинному стандарту породи.
2.1.2. Суки мають бути обов’язково зареєстровані та внесені до Племінної книги КСУ чи Додатку до неї.
2.1.3. Пси, власники яких проживають в Україні, мають бути зареєстровані та внесені до Племінної книги КСУ чи Додатку до неї.
2.1.4. Власники собак, зареєстрованих в Племінній Книзі КСУ чи Додатку до неї, мають бути членами КСУ (перебувати на обліку в одному з осередків КСУ, КЦ КСУ, організаціях, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, та сплачувати членські внески за поточний рік).
2.1.5. Пси, які належать іноземним власникам, мають бути зареєстровані та внесені до БД КСУ.
2.1.6. Собаку з початковим родоводом можна використовувати у племінній роботі тільки з партнером, який має повний родовід (як мінімум 3 коліна предків), який зареєстрований та внесений до Племінної книги КСУ або країни-члена чи контрактного партнера МКФ.
Виключення допускаються для порід аборигенного походження.
2.2. Для допуску собаки до племінного розведення в системі КСУ власник собаки зобов’язаний отримати первинний або подовжити вже наявний племінний сертифікат собаки, якого він збирається використовувати у племінному розведенні.
2.2.1. Первинний Племінний сертифікат видається:
-Сукам:
– малих та середніх порід – з 15 місяців;
-великих порід – з 18 місяців;
за умови отримання допуску до племінного розведення:
– допуску до племінного розведення з екстер’єрною оцінкою не нижче «Дуже добре» з племінного огляду та екстер’єрної оцінки не нижче «Дуже добре» з сертифікатної виставки; оцінки мають бути отримані під різними суддями.
– Псам:
– малих порід – з 12 місяців;
– середніх порід – з 15 місяців;
– великих порід – з 18 місяців;
за умови отримання допуску до племінного розведення:
– допуску до племінного розведення з екстер’єрною оцінкою не нижче «Відмінно» з племінного огляду та екстер’єрної оцінки не нижче «Відмінно» з сертифікатної виставки; оцінки мають бути отримані під різними суддями.

– ВИКЛЮЧЕННЯ:
– У випадку обґрунтованої неможливості участі собаки у виставці за рішенням Племінної Комісії осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про партнерство, в якому власник перебуває на обліку, первинний племінний сертифікат може бути виданий на основі оцінки з племінного огляду, при цьому в сертифікаті робиться відповідний запис.
– За попереднім дозволом Племінної комісії осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про партнерство, в якому власник перебуває на обліку пси малих порід можуть отримати Племінний сертифікат з 9 місяців за умови наявності мінімум трьох (3) оцінок «Відмінно» (одна з племінного огляду та дві із сертифікатних виставок, отримані під, мінімум, двома суддями).
– За попереднім дозволом Племінної комісії осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про партнерство, в якому власник перебуває на обліку, пси середніх та великих порід можуть отримати Племінний сертифікат з 12 місяців за умови наявності мінімум трьох (3) оцінок «Відмінно» (одна з племінного огляду та дві із сертифікатних виставок, отримані під, мінімум, двома суддями).
2.2.2. Первинний племінний сертифікат (Додаток №1) видається додатком до нього Детального опису собаки єдиного зразка (Додаток №2), отриманого на племінному огляді (відповідно до критеріїв племінних сук і псів, передбачених пунктом 2.2.).
В племінний сертифікат вноситься також інформація про генетичні тести та ветеринарні обстеження, підтверджені сертифікатами міжнародного зразка, визнаними та затвердженими КСУ.
Копії племінних сертифікатів з внесеною в них інформацією про описи, отримані на племінному огляді, обов’язково вкладаються в племінні пакети.
2.2.3. Племінний сертифікат дійсний протягом одного (1) року від дати його видачі або подовження.
2.2.4. Племінний сертифікат подовжується на один (1) рік:
– Сукам:
за умови отримання допуску до племінного розведення:
– з екстер’єрною оцінкою не нижче «Дуже добре» з племінного огляду або екстер’єрної оцінки не нижче «Дуже добре» з сертифікатної виставки.
– Псам
за умови отримання допуску до племінного розведення:
– з екстер’єрною оцінкою не нижче «Відмінно» з племінного огляду або екстер’єрної оцінки не нижче «Відмінно» з сертифікатної виставки.

2.3. Для допуску до племінного розведення племінним собакам рекомендована наявність наступних сертифікатів:
– сертифікату про проходження тесту на дисплазію кульшового і ліктьового суглобів, затвердженого Комісією КСУ з дисплазії суглобів;
– сертифікат про ДНК паспорт;
– сертифікат міжнародного зразка про обстеження колінних суглобів щодо вивиху наколінника (Пателла), затверджений КСУ.
2.4. Для використання у племінному розведенні собак службових порід рекомендована наявність робочого сертифікату одного з видів дресирування, визнаних КСУ.
2.5. Собаки, які мають титули:
– WW (Світовий Переможець);
– EW (Переможець Європи);
– C.I.B. (Інтерчемпіон з екстер’єру);
– C.I.E. (ІнтерШоуЧемпіон);
– SuperGRCHUA (Супер Грандчемпіон України)
і отриманий з 2011 року титул GRCHUA (Грандчемпіон України) звільняються від щорічного подовження племінного сертифікату.
Собаки службових порід, які мають дійсний кьорунг чи ZTP, визнаних КСУ на момент отримання направлення на в’язку, також звільняються від подовження племінного сертифікату.
2.6. Племінний сертифікат, окрім інших випадків, не видається собаці, який має один або декілька пороків, які вказані в стандарті відповідної породи як підстава для дискваліфікації.
2.7. Граничний вік для використання у племінному розведенні:
– Суки – до 9 років;
– Пси – без обмежень у віці.
2.8. Кожен приплід, отриманий від племінної суки, обов’язково реєструється в осередку КСУ, в якому її власник перебуває на обліку.
Якщо власник племінної суки не реєструє в Племінній Книзі КСУ один або декілька її приплодів, до нього застосовуються санкції, передбачені цим положенням.
2.9. Незалежно від породи та періодичності тічок суки допускаються до племінного розведення не більше одного разу на рік.
2.9.1 Дозволяється отримання двох приплодів поспіль за умови, що третій приплід від такої племінної суки може бути отриманий не раніше, ніж через 12 місяців після народження останнього приплоду.
Якщо між другим та третім приплодом інтервал народження цуценят менший за 12 місяців, цей приплід вноситься до Бази даних КСУ з поміткою «Без документів про походження та допуску до племінного розведення», а метрики на цуценят та родоводи по ним не видаються.
2.9.2 Загальна кількість приплодів однієї племінної суки не має перевищувати 6 (шести).
2.9.3 Особливо цінним племінним сукам термін використання в племінному розведенні може бути подовжений на 1-2 роки за попереднім дозволом Племінної комісії КСУ.
2.9.4 Особливо цінним племінним сукам загальна кількість приплодів може бути збільшена за попереднім дозволом Племінної комісії КСУ.
2.10. Членам КСУ дозволяється використовувати для в’язок своїх сук в Україні тільки тих плідних псів, власники або орендарі яких, є членами КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю.
2.11. Пси, які мають документи іншої країни, можуть використовуватися для в’язок в Україні тільки за наявності у них родоводів, визнаних МКФ, та якщо ці собаки відповідають вимогам племінного положення країни-члена чи контрактного партнера МКФ.

3. Заводчик

3.1. Право на використання суки в племінному розведенні належить власнику чи співвласнику цієї племінної суки та може бути передане третім особам на основі письмового договору купівлі-продажу чи оренди.
3.2. Власник племінної суки на момент в’язки та народження цуценят вважається заводчиком приплоду, якщо інше не вказане у відповідній письмовій угоді про передачу прав заводчика третій особі.
3.3. Тільки заводчик несе повну відповідальність за якість, отриманого від його собак потомства.
3.4. Після передачі цуценят у власність новим власникам заводчик не відповідає за якість їх утримання та вирощування.
Заводчикам рекомендовано укладати письмові договори при передачі цуценяти новим власникам, вказуючи в цих договорах усі права, обов’язки та відповідальність обох сторін.
3.5. Усі конфлікти, які виникають між заводчиком та новими власниками цуценят, вирішуються шляхом переговорів, а за неможливості досягнути згоди, конфлікти вирішуються у судовому порядку.

4. Заводська приставка

4.1. Заводські приставки реєструються тільки для осіб, які легально проживають на території України. Заява про реєстрацію заводської приставки подається на спеціальному бланку та містить 3 варіанти назви в порядку їх пріоритетності (перша – найбільш бажана, третя – найменш бажана).
1. До заяви обов’язково додається копія паспорту громадянина України або офіційного дозволу на проживання на території України власника назви розплідника.
4.1.1. Громадянин країни, в якій відсутня національна кінологічна організація – член МКФ, може подати заяву на реєстрацію заводської приставки в КСУ. Відповідна заява із інформацією про потенційного заводчика та собак, які знаходяться у нього на правах власності, передається на розгляд Племінної Комісії КСУ.
4.2. Заводська приставка не може містити більше 40-ка знаків з урахуванням пробілів, а разом із ім’ям собаки – не більше 60-ти знаків з урахуванням пробілів.
4.3. Заводська приставка може бути оформлена за умови дотримання однієї з вимог:
– на підставі свідоцтва про проходження дистанційних курсів при ГУ КСУ «Кінолог-заводчик»;
– після складання заводчиком відповідних тестів, затверджених Племінною Комісією КСУ.
Копія одного з документів про закінчення дистанційних курсів чи успішне складання тесту, копія паспорту громадянина України або офіційного дозволу на проживання на території України додаються до письмової заяви, яка подається до осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому перебуває на обліку заводчик, та реєструється через КСУ в МКФ. Таким чином, заводчик захищає своє право на використання цієї назви іншими особами в системі МКФ.
Після реєстрації в МКФ власнику видається свідоцтво про реєстрацію та захист заводської приставки.
4.4. Заводська приставка додається до імен усіх цуценят, народжених від сук, які належать цьому заводчику (після дати реєстрації назви розплідника в МКФ) незалежно від породи.
Заводська приставка може вказуватися як перед ім’ям цуценяти, так і після нього (це вказується під час реєстрації заводської приставки).
4.5. Заводчик має право відмовитися від раніше зареєстрованої заводської приставки, про що подає відповідну заяву.
4.6. Зміна власника заводської приставки реєструється в КСУ за письмовою заявою, поданої попереднім власником (засвідчується осередком КСУ чи КЦ КСУ, у якому власник перебуває на обліку).
У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я та по батькові (П.І.Б.) та адресу нового власника. До заяви додається оригінал свідоцтва про реєстрацію заводської приставки та копія паспорту громадянина України чи офіційного дозволу на проживання в Україні нового власника заводської приставки.
4.7. Власниками заводської приставки одночасно можуть бути не більше трьох осіб. У цьому випадку вони мають рівні права на зареєстровану назву розплідника/заводську приставку. Вони можуть використовувати цю назву на власний розсуд, у тому числі і для собак, які належать виключно одному із співвласників вказаної заводської приставки. У документах на кожен приплід має бути вказано, хто саме з співвласників є відповідальним за цей приплід. Будь-хто із співвласників заводської приставки за власною заявою може вийти із складу співвласників. У цьому випадку назва підлягає перереєстрації на співвласників, що залишилися.
Усі суперечки стосовно права власності на заводську приставку вирішуються шляхом переговорів між співвласниками або у судовому порядку.
4.8. Якщо власник заводської приставки переїжджає до іншої країни-члена чи контрактного партнера МКФ на невизначений термін, він має право у належний час до народження приплоду перереєструвати цю заводську приставку.
Для перереєстрації заводської приставки власник повідомляє у письмовій формі свою попередню національну кінологічну організацію про зміну країни проживання та надсилає заяву про перереєстрацію до нової національної кінологічної організації, яка потім має повідомити про це МКФ.
Після перереєстрації заводської приставки її власник може займатися племінною діяльністю тільки у тій країні, в якій на цей момент зареєстрована ця заводська приставка. У цьому випадку собакам, що йому належать, мають бути присвоєні номери Племінної книги чи Додатку до неї нової кінологічної організації.
4.9. Зареєстрована заводська приставка анулюється:
– за заявою власника (співвласників);
– у випадку смерті заводчика, якщо право на назву розплідника не передається у спадок;
– за рішенням Племінної Комісії КСУ;
– за рішенням Президії КСУ за умови виключення (примусового або за власним бажанням) із членів КСУ власника (співвласників) заводської приставки, яке тягне за собою автоматичне припинення кінологічної діяльності.

5. Оренда та співвласність

5.1. Собаки у системі КСУ можуть передаватися в оренду чи у співвласність.
5.1.1. Передачу собаки в оренду для племінного використання рекомендовано оформляти письмовим договором між орендодавцем та орендарем, в якому обов’язково вказується П.І.Б. та паспортні дані обох сторін, порода та ім’я собаки, номер та абревіатура родоводу країни реєстрації орендодавця, термін оренди, права, обов’язки та відповідальність обох сторін та повний перелік документів, які передаються орендареві.
5.1.2. Договір оренди укладається у трьох екземплярах. Два екземпляри залишаються у сторін договору, а третій разом із копіями паспортів обох сторін передається до ГУ КСУ (через осередок КСУ, КЦ КСУ чи організацію, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, членом якого є орендар).
5.1.3. Копія договору оренди є невід’ємною частиною комплекту документів, які необхідно надати осередку КСУ для реєстрації приплоду.
5.1.4. До копії договору оренди додаються ксерокопії паспортів сторін договору, оригінал племінного сертифікату, оригінал племінної карти суки (для сук) та ксерокопія родоводу собаки.
5.2. Орендар племінної суки вважається заводчиком приплоду, отриманого від цієї суки. Він несе повну відповідальність за стан орендованого собаки, за якість, отриманого потомства та за збереження переданих йому документів на собаку протягом усього терміну, вказаного в договорі.
5.3. Цуценята з приплодів, зареєстрованих від орендованої суки мають заводську приставку орендаря.
5.4. Пес-плідник також може бути переданий в оренду на підставі договору оренди
5.5. Для реєстрації договору оренди на собак, власниками яких є громадяни, які проживають за межами України, до ГУ КСУ необхідно надати:
– оригінал договору, підписаний власником собаки з додаванням документу, що підтверджує його особу;
– чітка копія родоводу собаки, визнаного МКФ;
– копії чемпіонських, робочих сертифікатів та випробувань, визнаних МКФ та КСУ.
У договорі оренди необхідно зазначати дату передачі та терміни оренди собаки.
Рекомендований термін дії договору – не більше трьох років.
5.6. Співвласниками собаки вважаються особи, вказані як власники собаки в його родоводі.
5.7 При реєстрації кожного приплоду, отриманого від племінної суки, яка знаходиться у співвласності, вказується заводська приставка одного із співвласників, яка буде присвоєна усім цуценятам із цього приплоду.
5.8. Собака, який знаходиться в співвласності, може бути переданий третім особам або переоформлений на одного з співвласників за обопільною згодою, яка підтверджується відповідною заявою, підписаною усіма співвласниками.
5.9. Племінна та виставкова діяльність собаки може вестися за ініціативою будь-кого з вказаних співвласників (без письмової згоди іншого).
5.10. КСУ не є стороною договору оренди/співвласності чи гарантом виконання договірних зобов’язань сторін зазначеного договору.
5.11. У разі виникнення конфліктних ситуацій вони вирішуються шляхом переговорів. Якщо конфлікт не вирішився таким чином, сторони мають право звернутися до суду.

6. Права та обов’язки власника племінної суки

6.1. Власник племінної суки (заводчик) має право:
– реєструвати в Племінній Книзі КСУ чи Додатку до неї цуценят, отриманих від племінної суки, яка знаходиться у нього на правах власності, за умови дотримання Статей 2 та 3 цього Положення;
– зареєструвати назву розплідника за умови дотримання вимог п. 4.1.;
– отримувати консультації спеціалістів в осередках КСУ, КЦ КСУ та організаціях, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю;
– самостійно обирати плідників для своїх сук.
6.2. Заводчик зобов’язаний надати усі необхідні документи для оформлення приплоду до осередку КСУ, КЦ КСУ чи до організацій, з якими КСУ підписав угоду про співпрацю, у якому він перебуває на обліку.
6.3. Власник племінної суки (заводчик) зобов’язаний використовувати для в’язок суки тільки племінного пса, який відповідає усім вимогам цього Положення та належить члену КСУ або члену клубу, що є членом або контрактним партнером МКФ.
6.3.1. Власник племінної суки перед в’язкою зобов’язаний: перевірити наявність у власника пса необхідних для в’язки документів (племінний сертифікат, родовід та інші документи відповідно до Статті 2 цього Положення) та впевнитися у наявності та достовірності тавра чи мікрочипу.
6.4. Не допускається парування суки із псом, який не зареєстрований в організації-члені МКФ чи контрактному партнері МКФ, а також забороняється отримувати від суки незареєстровані в КСУ приплоди.
6.4.1. Для близькоспорідненого парування першого рівня (батько-дочка, син-мати, сестра-брат) заводчик зобов’язаний попередньо до здійснення парування отримати письмовий дозвіл Племінної комісії КСУ.
6.5. Усі в’язки, що виходять за рамки чинного Племінного положення, здійснюються тільки за попереднім дозволом Племінної Комісії КСУ за клопотанням осередку, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому заводчик перебуває на обліку, або за клопотанням породного клубу.
6.6. Під час однієї тічки суку можна парувати тільки з одним псом.
У випадках відхилень від цього правила або обґрунтованих сумнівів щодо батьківства заводчик для реєстрації приплоду зобов’язаний надати в осередок КСУ, КЦ КСУ чи організацію, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому заводчик перебуває на обліку або Племінну Комісію КСУ документальне підтвердження батьківства, а саме: тест ДНК батька, матері та усіх цуценят приплоду.
6.7. Заводчик має надати суці та її потомству гарні умови утримання (необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію) та відповідне забезпечення їжею, водою, рухами та ін.
6.8. Усім цуценятам приплоду необхідно провести ідентифікацію шляхом введення мікрочипу або таврування, номери яких обов’язково повністю вносяться в карту реєстрації приплоду. Заводчик зобов’язаний передавати цуценят новим власникам тільки після актирування та чипування/таврування.
6.9. Заводчик зобов’язаний надати представникам Племінної комісії осередку КСУ можливість оглянути цуценят, а за їх вимогою – також можливість оглянути їх матір, та умови їх утримання.
6.10. Правильне утримання племінних собак та вирощування цуценят має забезпечуватися в умовах повноцінного годування, спілкування з людьми та у них має бути достатньо простору. Під час вирощування цуценят заводчик зобов’язаний регулярно проводити дегельмінтизацію цуценят та своєчасно їх вакцинувати.
6.11. Заводчик зобов’язаний зареєструвати усіх цуценят, які є живими на момент актирування.
6.12. Заводчик зобов’язаний повідомити осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організацію, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, у якому він перебуває на обліку, про народження приплоду протягом 10 днів.

7. Права та обов’язки власника племінного пса

7.1. Власникам племінного пса рекомендовано приймати на в’язки зі своїм псом тільки сук, зареєстрованих в КСУ, організаціях – членах МКФ чи організаціях, з якими КСУ підписала угоди про співпрацю.
7.2. Власник пса перед в’язкою має отримати від власника суки, а власник суки зобов’язаний надати направлення на в’язку зразка, встановленого КСУ.
7.3. Власник повинен забезпечити своєму псу гарні умови утримання (необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію) та відповідне забезпечення їжею, водою, рухами та ін.
7.4. Власник пса несе повну відповідальність за племінну суку, яка залишається у нього на час в’язки.
7.5. Правильне утримання племінних собак має забезпечуватися в умовах повноцінного годування, спілкування з людьми та у них має бути достатньо простору. Власник зобов’язаний регулярно та своєчасно проводити дегельмінтизацію та вакцинування.

8. Штучне запліднення

8.1. Забір сперми та процедура запліднення може бути здійснена тільки ветеринарним лікарем.
8.2. Власник племінного пса має надати власнику племінної суки документ, підписаний ветеринарним лікарем, про те, що конкретна сперма належить саме цьому псу і є свіжою чи замороженою.
8.3. Рішення щодо витрат на забір сперми та процедури запліднення приймаються за згодою сторін.
8.4. Ветеринарний лікар, який проводить запліднення, має підтвердити, що сука була штучно запліднена спермою саме цього пса. В цьому свідоцтві необхідно вказати:
– місце запліднення;
– дата запліднення;
– реєстраційний номер родоводу пса та суки;
– дані чипу чи тавра суки та пса;
– П.І.Б. та адреса власника суки.
8.5. Власник племінного пса, у якого взята сперма, крім ветеринарного свідоцтва, зобов’язаний пред’явити оригінали та надати власнику суки копії таких документів:
– родовід;
– племінний сертифікат;
– сертифікати та дипломи, які підтверджують титули, звання та результати робочих випробувань.

9. Розрахунок за в’язку

9.1. Заводчик зобов’язаний здійснити розрахунок за в’язку з власником пса у порядку, визначеному за взаємною згодою сторін і вказаному у направленні на в’язку, або в окремому договорі, якщо такий було укладено сторонами. При цьому сторони мають право визначити особливі умови: у випадку народження 1, 2 чи 3 цуценят.
9.2. Якщо в розрахунку за в’язку передбачається передача цуценяти, у направленні на в’язку необхідно вказати право вибору цього цуценяти власником пса-плідника. Також в направленні на в’язку зазначається, в якому віці власник пса-плідника забирає своє цуценя.
9.3. Під час вибору цуценяти, якщо двостороння угода не встановлює будь-який інший порядок (рекомендовано вказати у направленні на в’язку), власник суки має право першого вибору, а власник пса – другого вибору.
9.4. Після розрахунку заводчика з власником пса-плідника, власник пса зобов’язаний віддати власнику суки марку з підписом власника пса, отриману в осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організаціях, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому він перебуває на обліку.
9.5. Якщо власник пса проживає в іншій країні, він зобов’язаний надати заводчику:
– копію документ, що підтверджує його особу;
– документ, який засвідчує факт в’язки та розрахунок за неї, передбачений в країні його проживання;
– копію родоводу;
– копії сертифікатів та дипломів, які підтверджують титули, звання та результати робочих випробувань (за наявності).
9.6. Вирішення будь-яких цивільно-правових спорів (майнових, фінансових тощо) між власниками сук та псів не входить до компетенції та повноважень КСУ. Такі спори та суперечки вирішуються сторонами шляхом переговорів або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. Реєстрація в’язок та приплодів

10.1 Для здійснення в’язки заводчик зобов’язаний надати до осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому він перебуває на обліку, наступні документи на суку, яку він планує парувати:
– родовід;
– племінний сертифікат;
– племінну карту суки.
Єдиним дозволом на здійснення в’язки є направлення на в’язку, видане в осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організаціям, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому власник племінної суки перебуває на обліку.
10.2. На момент актирування цуценят заводчик надає до осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому він отримував направлення на в’язку та перебуває на обліку такі документи:
– оригінал направлення на в’язку, підписаний власниками суки та пса (у направленні зазначаються усі умови розрахунку за в’язку, узгоджені з власником пса);
– копії родоводів батьків цуценят;
– копії сертифікатів та дипломів, які підтверджуються титули, звання та результати робочих випробувань плідників (за наявності);
– документ, що підтверджує розрахунок з власником пса;
– копію племінного сертифікату суки та копію племінного сертифікату пса (якщо пес проживає на території України);
– копію договору оренди (якщо собака знаходиться в оренді);
оригінал племінної карти суки.
10.3. Осередок КСУ, КЦ КСУ, організації, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, зобов’язані вести в паперовому/електронному вигляді облік племінної діяльності:
10.3 1. Книгу обліку в’язок та народження цуценят;
10.3.2. Племінний пакет, який налічує:
– направлення на в’язку;
– марку племінного пса;
– копії племінних сертифікатів суки та кобеля-плідника;
– карту суки (для контролю в’язок суки);
– копії родоводів;
– копії генетичних тестів (за їх наявності);
– копії виставкових/чемпіонських/робочих сертифікатів (за їх наявності);
– перелік усіх цуценят приплоду з інформацією про їх клички, повні номери чипу/тавра, окрас та особливі відмітки (за їх наявності).
10.3.3. Книгу обліку членів клубу з переліком собак, які належать їм на правах власності/співвласності/оренди.
10.4. Осередок, КЦ КСУ чи організація, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, зобов’язані зберігати усі документи, зазначені вище, протягом 10 років.

11. Актирування приплодів

11.1. Реєстрація усіх приплодів, отриманих від племінної суки, в базі даних КСУ є обов’язковою.
11.2. Таврування чи чипування усіх цуценят є обов’язковим.
11.3. Актирування приплодів здійснюється:
– для великих та середніх порід – не раніше 45-ти днів з моменту народження цуценят;
– для малих порід – не раніше 60-ти днів з моменту народження цуценят.
11.4. З моменту видачі метрик цуценят на підставі наданих заводчиком документів, вказаних у пункті 10.2. цього Положення, повну відповідальність за належне оформлення та передачу вказаних документів у ГУ КСУ несе керівник осередку, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю.
11.5. Актирувати приплоди мають право особи, які мають зоотехнічну чи кінологічну освіту та/або є експертами КСУ/МКФ з цієї породи, або досвідчені кінологи, призначені керівництвом осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю.
11.6. Карта реєстрації приплоду має бути передана осередком до ГУ КСУ не пізніше, ніж через 4 місяці після народження цуценят.
11.7. Усі приплоди, народжені протягом календарного року, мають бути зареєстровані осередком не пізніше 15 березня наступного календарного року.
11.8. Метрики цуценят видаються осередком на усіх цуценят, які пройшли актирування.
11.8.1. Усі цуценята в приплоді мають бути названі на одну літеру (латиницею).
11.8.2. Використання одних і тих же слів у кличках різних цуценят забороняється.
11.8.3. Заводська приставка вказується у кличках тих цуценят, які народжені після дати реєстрації заводської приставки в МКФ.
11.8.4. Осередку категорично заборонено видавати метрики цуценят, якщо приплод не був проактирований належним чином із обов’язковою ідентифікацією (таврування чи чипування) та дотриманням усіх правил та процедур, вказаних у цьому Положенні.
11.8.5. Осередку забороняється реєстрація окремих цуценят з приплоду.
11.8.6. На цуценят, у яких виявлені пороки, вказані в стандарті відповідної породи як підстави для дискваліфікації, осередком видаються метрики з відміткою «Без права племінного розведення». Ідентичну відмітку осередок КСУ, КЦ КСУ чи організація, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, зобов’язаний зробити в карти реєстрації приплоду та у родоводи цуценят.
11.8.7. При виявленні у одного або декількох цуценят під час актирування приплоду тимчасових пороків, які можуть бути виправлені зі зростанням собаки, в метрику цуценяти вноситься запис «КОНТРОЛЬ».
Якщо при оформленні родоводу цей порок вже виправлений, може бути виданий повний родовід без відміток. Для цього для оформлення родоводу до оригіналу метрики цуценяти необхідно додати письмове підтвердження осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про партнерство, у якому перебуває на обліку заводчик або власник цуценяти, що порок вже виправлений, запис «КОНТРОЛЬ» може бути знятий та це цуценя може отримати повний родовід без відміток.
Якщо порок не виправлений – родовід видається з відміткою «Без права племінного розведення».
11.8.8. В метрики цуценят, чиї батьки мають неповні (регістрові) родоводи, осередок зобов’язаний проставити відповідний штамп.

12. Контроль приплоду

12.1. Контроль приплоду – це важливий елемент контролю якості поголів’я чистопорідних собак в КСУ.
12.2. За необхідності Племінна Комісія КСУ має право направити представників для здійснення контролю племінної діяльності осередку КСУ, КЦ КСУ чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, чи заводчика.
12.3. Осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організацію, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, призначає комісію для проведення контролю приплоду. Заводчик зобов’язаний забезпечити можливість контролю усіх цуценят у приплоді.
12.4. У випадку конфлікту заводчик, чи осередок КСУ, чи КЦ КСУ, чи організація, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, мають право вимагати створення незалежної комісії для контролю приплоду, яку призначає Племінна Комісія КСУ (у цьому випадку усі фінансові витрати бере на себе заявник).
12.4.1.У складі комісії має бути хоча б один представник з кінологічною освітою та/або експерт КСУ, який має право судити цю породу.
12.4.2. Незалежна комісія за результатами контролю приплоду складає акт огляду, у якому вказує усю важливу інформацію про приплід: кількість цуценят, їх стать, окрас, вагу цуценят на день огляду, умови утримання та годування цуценят та суки, виявлені анатомічні дефекти цуценят та інше. Акт огляду повинен підписати заводчик.
12.4.3. Якщо під час огляду виникнуть обґрунтовані сумніви чи питання щодо племінного походження цуценяти, заводчик зобов’язаний надати комісії генетичний тест походження цього цуценяти. Якщо заводчик відмовляється проводити такий тест, інформація про це вноситься до БД КСУ, але цуценята з приплоду не отримують жодних документів про походження.

13. Чипування та таврування

13.1. Усі собаки в системі КСУ обов’язково повинні бути чипованими та/або мати тавро.
Рекомендується використовувати обидва засоби ідентифікації одночасно для спрощення процедури ідентифікації у випадку втрати чипу чи неможливості прочитати тавро.
13.2. Тавро ставиться в усі чи паху собаки.
13.3. Кожен осередок КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, мають свій унікальний код тавра. Для отримання коду тавра заповнюється заява на реєстрацію/перереєстрацію коду тавра в ГУ КСУ.
13.5. При експорті в іншу країну собака в обов’язковому порядку повинен бути чипований та номер чипу має бути вдрукований в експортний родовід.

14. Оформлення та видача документів про походження

14.1. Первинним документом про походження є метрика цуценяти, яка заповнюється та підписується відповідальним за племінну роботу в осередку КСУ, КЦ КСУ чи організаціях, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, на основі карти реєстрації приплоду, яка засвідчується печаткою осередку.
14.2. Метрика цуценяти КСУ складається з двох частин:
– верхня частина (зеленого кольору) метрики цуценяти містить таку інформацію: назва осередку КСУ, КЦ КСУ чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, який її видав, реєстраційний номер, породу, повну кличку цуценяти, назву заводської приставки (якщо така є), стать, окрас, повна дата народження, повний код та номер мікрочипу чи тавра, прізвище, ім’я та адреса заводчика та власника цуценяти повністю (як вказано в закордонному паспорті) , інформація про походження (батько, мати) та дата реєстрації приплоду.
Ця частина метрики підлягає обміну на родовід КСУ у встановленому порядку.
– нижня частина метрики (відривний купон рожевого кольору) залишається у власника, частково дублює зміст верхньої частини. Заводчик своїм підписом підтверджує достовірність вказаної інформації.
14.2.1. На метриці цуценяти обов’язково має бути печатка осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, який зареєстрував приплід. Печатка не має закривати інформацію, вказану у метриці.
14.3. Метрика цуценяти не дає права на племінне використання собаки та має бути обміняна на родовід.
14.3.1. Метрика цуценяти та родовід на собаку є ідентифікаційними документами про походження саме на вказану у них тварину.
14.4. Оформлення родоводів здійснюється в ГУ КСУ на основі метрики цуценяти та надання осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, карти реєстрації приплоду.
До родоводу вноситься тільки та кличка собаки, яка вказана в карті реєстрації приплоду, разом з назвою заводської приставки заводчика, якщо така зареєстрована в МКФ на момент народження цього собаки.
14.5. КСУ видає єдиний міжнародний родовід CERTIFIED PEDIGREE, який заповнюється латиницею та є обов’язковим для визнання документом про походження собаки як в Україні, так і в інших країнах – членах та контрактних партнерах МКФ.
У родоводі зазначається 3 або 4 (за бажанням власника) повних зареєстрованих покоління предків цього собаки.
14.5.1. При експорті собаки в іншу країну на цьому родоводі наклеюється голограма «EXPORT PEDIGREE».
14.5.2. При експорті собаки в іншу країну на усіх документах про походження собаки обов’язково зазначається повний номер мікрочипу.
14.5.3. Для зміни номеру мікрочипу в документах про походження (у випадку втрати або неможливості прочитати) необхідно надати клопотання осередку КСУ, КЦ КСУ чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому власник собаки перебуває на обліку, або надати результати ДНК тесту, який підтверджує, що це саме той собака, предки якого вказані в документах про походження.
14.5.4 За умови видалення мікрочипу під час проведення ветеринарних процедур необхідно надати свідоцтво від ветеринара та клопотання осередку КСУ, КЦ КСУ чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому власник собаки перебуває на обліку, яке засвідчує, що у зазначеного собаки був видалений попередній мікрочип та введений новий.
14.6. Регістрові родоводи (номер UKU.R та реєстрація в додатку до Племінної книги КСУ) отримують собаки, які не мають в БД КСУ 3 повних зареєстрованих покоління предків.
14.7. Зміна власника собаки, попередній власник якого перебуває на обліку в КСУ, оформлюється в КСУ.
Для цього до оригіналу родоводу додається письмова заява попереднього власника, у якій вказується: дата зміни власника собаки, прізвище, ім’я та по батькові (П.І.Б.) та адреса нового власника з наданням документу, що засвідчує факт передачі собаки (договору купівлі-продажу, договору дарування, свідоцтва про право на спадщину) та документу, що підтверджує підпис попереднього власника собаки.
14.8. Зміна власника собаки, попередній власник якого є членом іншої організації – члена чи контрактного партнера МКФ, оформлюється в країні попередньої реєстрації цього собаки
14.9. При втраті метрики цуценяти на основі заяви заводчика та клопотання осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, який актирував цей приплід, може бути виданий дублікат метрики цуценяти.
14.10. При втраті родоводу собаки на основі заяви власника собаки, який вказаний в БД КСУ, чи клопотання осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, в якому власник собаки перебуває (перебував) на обліку, може бути виданий дублікат родоводу собаки.
14.11. Родоводи собак, привезених з країн-членів чи контрактних партнерів МКФ, мають бути зареєстровані в БД КСУ. Для реєстрації надається тільки експортний варіант родоводу (деякі країни додають також сертифікат власності на собаку).
14.12. Якщо іноземні пес та сука знаходяться в оренді в Україні для оформлення приплодів від цих плідників необхідно надати в ГУ КСУ через осередок оригінал договору оренди, оформлений в організації – члені чи контрактному партнері МКФ основної реєстрації собак, та зазначити в ньому: термін оренди, умови оренди, прізвище та ініціали, адресу, електронну адресу та контактний телефон орендодавця та орендаря, також до договору оренди необхідно додати копію документа, що підтверджує особу орендодавця.
14.13. Для собак, які знаходяться в оренді в Україні, необхідна реєстрація в БД КСУ з присвоєнням номеру КСУ. Така реєстрація здійснюється тільки за умови надання копії свідоцтва про походження (родовід).

15. Карта реєстрації приплоду

15.1. До роботи в ГУ КСУ від осередку приймаються карти реєстрації приплодів, оформлені із суворим дотриманням цього Положення.
15.2. Реєструвати та вносити до карти реєстрації приплоду не ідентифікованих цуценят (відсутність тавра чи мікрочипу), а також видавати на них метрики без зазначеного повного номеру тавра чи мікрочипу категорично заборонено.
15.3. У випадку виявлення порушень карти реєстрації повертаються до осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, для виправлення помилок чи для надання додаткової інформації.
15.4. Перелік обов’язкових документів, що входять до складу племінних документів, що вносяться до БД КСУ:
– карта реєстрації приплоду, надрукована в осередках КСУ чи КЦ КСУ чи організаціях, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю за місцем реєстрації приплоду, засвідчена печаткою цього осередку КСУ чи КЦ КСУ чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, з усіма необхідними підписами та з наклеєною маркою пса;
– копії чемпіонських, робочих сертифікатів, титулів, отриманих плідниками за межами України, які визнаються країнами – членами та контрактними партнерами МКФ (за умови їх наявності).
15.5. Карта реєстрації приплоду з усіма необхідними додатками має бути направлена до ГУ КСУ протягом 10-ти робочих днів з моменту видачі метрик цуценят заводчику.
15.6. У випадку неможливості з будь-якої причини оформити належним чином карту реєстрації приплоду чи недостачі необхідних додатків – видача метрик категорично заборонена.
15.7. У випадку в’язок за межами України власником племінної суки в осередок надається чітка копія родоводу пса, документ, що засвідчує в’язку, документ, що засвідчує особу власника пса, копії сертифікатів пса, отриманих за межами України.
15.8. У випадку реєстрації приплоду від орендованих плідників, необхідно надати до дати реєстрації приплоду оригінал договору оренди для внесення до БД КСУ.
15.9. Заводська приставка, вказана в карті реєстрації приплоду, має бути попередньо зареєстрована в МКФ (до дати народження приплоду) та має належати тому власнику, який є заводчиком цього приплоду, та ім’я якого буде внесене до родоводу в графу «Заводчик».
15.10. У випадку оренди суки, назва розплідника основного власника (орендодавця) разом із собакою в оренду передаватися не може.
15.11. Усі необхідні документи, які входять до племінного пакету відповідно до П. 10.3.2., перевіряються та залишаються в архіві осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю.
15.12. Карта реєстрації приплоду заповнюється відповідальним співробітником осередку КСУ, КЦ КСУ чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю.
15.12.1 Достовірність інформації, внесеної до карти реєстрації приплоду на основі вказаних документів плідників, є відповідальністю заводчика.
15.12.2. Відповідальність за наявність усіх необхідних документів плідників для реєстрації приплоду бере на себе осередок КСУ, КЦ КСУ, чи організації, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю. Повний пакет документів засвідчується підписами відповідальної особи та керівника осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацій, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю та печаткою.
15.12.3. У випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо наданої інформації чи невідповідності інформації, вказаної в карті реєстрації приплоду та метриці цуценяти, усі документи щодо реєстрації цього приплоду повертаються до осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації, з якими у КСУ підписана угода про співпрацю, який його оформлював.
15.13. Уся інформація щодо зареєстрованого в осередку приплоду вноситься до БД КСУ у відповідності до наданої карти реєстрації приплоду.
15.14. ГУ КСУ залишає за собою право надіслати запит щодо надання повного пакету документів осередком відносно будь-якого приплоду. Осередок зобов’язаний відправити пакет документів до ГУ КСУ протягом 10-ти днів з моменту отримання запиту.
15.15. У випадку виявлення зі сторони власника, заводчика, осередку зловживань чи надання заздалегідь неправдивої інформації до порушників будуть застосовані санкції відповідно до цього Положення і Статуту КСУ.

16. Племінна книга КСУ та Додаток до неї

16.1. Племінна книга КСУ є основою племінного розведення собак КСУ в Україні, в ній фіксується народження цуценят породних собак КСУ, а також реєструються собаки з родоводами країн-членів чи контрактних партнерів МКФ, ввезених в Україну з метою племінного використання.
16.2. Максимальний термін реєстрації метрики та внесення до Племінної книги (виготовлення родоводу) – три місяці з дня надходження до ГУ КСУ за умови відсутності питань щодо інформації, зазначеної в метриці чи карті реєстрації приплоду.
16.3. При внесенні до Племінної книги КСУ (абревіатура перед номером – UKU) нової інформації необхідно вказувати як мінімум 3 покоління предків, зареєстрованих та внесених до Племінних книг країн-членів або контрактних партнерів МКФ.
Необхідно вказувати клички, абревіатури та номери племінних книг, повні номери тавра/мікрочипів, окраси, тип шерсті, різновиди за зростом, результати зданих випробувань, отримані титули усіх собак.
16.4. Додаток до Племінної книги (абревіатура перед номером – UKU.R.) є частиною Племінної книги КСУ.
16.4.1. До Додатку Племінної книги КСУ можуть бути внесені собаки, які не мають повних достовірно-породних поколінь предків.
До нього також вносяться собаки порід, визнаних тільки на національному рівні в Україні, з повними чи неповними родоводами, за умови відповідності їх екстер’єрних якостей стандарту породи.
16.4.2. Собака без родоводу чи з родоводом кінологічної організації, не визнаної КСУ чи МКФ, може отримати начальний родовід за умови отримання трьох описів від трьох різних суддів МКФ, ліцензованих по цій породі, на сертифікатній виставці на території України з оцінкою не нижче «Дуже добре».
Для допуску до опису собака має досягти віку, мінімум, 9 місяців, та бути чипованим. Суддя зобов’язаний впевнитися у наявності мікрочипу та перевірити його відповідність з чипом в бланку опису.
В родоводах таких собак робиться відмітка «Без права племінного розведення».
16.4.3. Собаки, внесені до Додатку до Племінної книги КСУ, не можуть претендувати на підтвердження титулу САСІВ, САСІТ, САСІОb, САСІАg та титулів Міжнародних Чемпіонів (C.I.B., або C.I.E., або C.I.T. та ін.).
16.4.4. Нащадки собак порід, визнаних МКФ, внесені до Додатку до Племінної книги КСУ, після досягнення ними повних трьох поколінь переносяться до Племінної Книги КСУ.
16.5. Після укладання з КСУ угоди про співпрацю організація кінологічного спрямування зобов’язана надати до ГУ КСУ свою Книгу реєстрації в’язок та народження цуценят, а також карти реєстрації приплодів за весь період її існування.

17. Санкції

17.1. За порушення вимог цього Положення Племінна комісія КСУ в залежності від тяжкості та наслідків порушення може накласти наступні санкції на порушників:
– попередження;
– догана;
– відсторонення власника собаки від ведення племінної діяльності під егідою КСУ (реєстрації в’язок, приплодів, собак, народжених в Україні, та імпортованих собак) на термін від 1 до 3 років;
– відсторонення власника собаки від ведення племінної діяльності під егідою КСУ (реєстрації в’язок, приплодів, собак, народжених в Україні, та імпортованих собак) безстроково;
– відмова у видачі документів про походження;
– ануляція вже виданих документів про походження;
– порушення питання про ануляцію заводської приставки;
– порушення питання про довічну дискваліфікацію.
17.2. Племінна комісія КСУ розглядає заяви, які надійшли до розгляду про порушення цього Положення, у присутності зацікавлених сторін або за наявності письмового пояснення сторін.
17.2.1. Якщо сторони відмовилися брати участь в засіданні Племінної комісії КСУ та/або відмовилися надати письмові пояснення, Племінна Комісія має право розглянути справу та винести щодо неї рішення за відсутності зацікавлених осіб, повідомлених належним чином.
17.2.2. Президія КСУ за поданням Племінної комісії КСУ затверджує рішення Племінної Комісії щодо накладення санкцій на порушника. Рішення Президії доводиться до відома порушника шляхом публікації на офіційному сайті КСУ або надсилається поштою.
17.3. Порушенням правил ведення племінної діяльності з боку заводчиків, власників/співвласників собак, крім іншого, вважається:
– жорстоке поводження з собаками;
– незадовільне утримання племінних собак та незадовільне вирощування та утримання приплоду;
– фальсифікація інформації, зазначеної у племінній документації;
– відмова від реєстрації в Племінній Книзі чи додатку до неї (приховування) усього приплоду чи цуценят із приплоду, отриманих від племінних собак КСУ;
– усвідомлене використання інфікованих племінних собак (плідників), яке призводить до розповсюдження інфекційних захворювань, чи собак з виявленими спадковими захворюваннями;
– підробка племінних документів, продаж або відчуження іншим шляхом підроблених та дійсних племінних документів, а також підготовчі дії до цього, такі як розміщення оголошень та ін;
– іншу порушення пунктів цього положення.
17.3.1. У випадку порушень, зазначених в пункті 17.3., КСУ залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій власника/орендаря/співвласника собаки.
17.4. Порушення пунктів 2.1, 2.2, 6.2, 6,7, 6.8, 6.11, 10.1, 10.3, 11.2, 11.8, 13.1, 14.3, 15.2 цього Положення, тягне за собою винесення догани порушнику.
17.5. Повторне порушення пунктів 2.1, 2.2, 6,7, 6.8, 6.11, 13.1, 14.3 цього Положення тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ на термін від 1 до 3 років.
17.6. Порушення пунктів 2.8, 2.9, 6.4, 6.9, 6.10, 7.3, 7.5 цього Положення, тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ на термін від 1 до 3 років.
17.7. Повторне порушення п. 2.8, 2.9, 6.4 цього Положення, тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ безстроково.
17.8. Надання завідомо неправдивої інформації, фальсифікація чи підробка племінних документів, продаж племінних документів чи підготовка до неї тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ довічно.
17.9. У разі оформлення осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, приплоду без наявності усіх необхідних документів, вказаних в пункті 10.3 цього Положення, догана виноситься голові осередку.
17.10. Повторне порушення пунктів 10.3, 11.2, 11.8 цього Положення, тягне за собою розірвання угоди про співпрацю с осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, терміном до 1 року.
17.11. У разі порушення осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, термінів, вказаних у п. 11.5. більш ніж на 4 місяці, розмір членського внеску осередку за реєстрацію приплоду збільшується в 5 разів.
17.12. У разі порушення осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, термінів, вказаних у п. 11.5. більш ніж на 6 місяців, розмір членського внеску осередку за реєстрацію приплоду збільшується в 10 разів.
17.13. У разі порушення осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, термінів, вказаних у п. 11.5. більш ніж на 18 місяців, усі цуценята приплоду вносяться в БД КСУ, але залишаються без метрик.
17.14. Серйозне та/або багаторазове порушення осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, одного або декількох пунктів цього положення є предметом розгляду Племінної комісії КСУ, яка може клопотати перед Президією КСУ про застосування санкцій згідно зі Статутом КСУ щодо порушника – осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю.